sstt…punten ka sadaya.

yang mengetahui hati seorang hamba adalah hanya Allah.

hati-hati ah.jagi daging diantara kedua belah kaki dan kedua rahang.

Iklan